Něco z historie a současnosti

 

Obchod se v naší rodině přenáší z generace na generaci. Už od dob hluboké totality, kdy František 

Ježdík se svou ženou Marií začali společně budovat výchozí pozici pro další nastupující generaci, tj. 

syna Františka Ježdíka mladšího a jeho manželku Boženu. Ti hned po revoluci v roce 1990 začali 

podnikat jako jedni z prvních v okrese Praha-západ. Vedle výroby smažených bramborových lupínků 

otevřeli restauraci na hřišti v Čisovicích a souběžně provozovali závodní kuchyni a kantýnu ve 

Vraném nad Vltavou. Následně byla zrušena výroba brambůrků a zázemí přetvořeno na produkci 

masných výrobků. V průběhu let vybudovali restauraci Fantom a koloniál v Nové Vsi pod Pleší, a to 

i z toho důvodu, že za první republiky zde obchodovala rodina Prokupků, z níž pocházela Marie 

Ježdíková (Prokupková). Po otevření restaurace byla v roce 1995 zrušena výroba masných 

produktů a bylo z rodinných důvodů upuštěno od provozování restaurace na hřišti v Čisovicích. 

Následovalo otevření rychlého občerstvení v Lipencích a ukončení provozu závodní kuchyně 

a kantýny (povodně 2002). Dalším krokem bylo v roce 2004 otevření občerstvení U Závory na Staré 

Živohošti a o pár let později otevření jídelny GAFA v Praze se společníkem p. Zelenkou, od něhož 

v roce 2013 odkoupil jeho 50% podíl Petr Ježdík (syn Františka Ježdíka). V té době přešel rodinný 

podnik z otce na syna a v následujícím roce proběhla nezbytná rekonstrukce stánku na Staré 

Živohošti a další renovace. Na přelomu roku otvírá František Ježdík po ročním zaslouženém 

odpočinku svou srdeční záležitost – hospůdku Na Hřišti v Čisovicích.

 

Kontaktní informace

Petr Ježdík- Gymnocephalus
U nádraží 32
Čisovice
25204
Česká republika
IČ:
70779279
DIČ